Source code of file oscpmwin/hu.po from the
osCommerce Product Manager for Windows.

Language: "Hungarian"
" " " "
"Memory load" "Memória használat"
"Continue" "Folytatás"
"Show splash..." "Logó mutatása"
"Author" "Szerző"
"OSCommerce author" "OSCommerce Szerző"
"Copy email address" "Email cím másolása"
"Copy URL of website" "Website címének másolása"
"Close window" "Ablak bazárása"
"Category name | Enter the category name. Avoid using HTML tags." "Kategória neve | Adja meg a kategória nevét. Ne használjunk HTML elemeket."
"New file name" "Új fájl neve"
"Subdirectory" "Alkönyvtár"
"Upload" "Feltöltés"
"Select image file to upload | Click to select the image file to upload." "Válaszd ki a feltölteni kívánt képet | Klikkelj a képre a feltöltéshez"
"Image file to upload | This is the path and name of the image file that will be uploaded." "Kép feltöltés | Itt látható a kép neve és az útvonal"
"New file name | This is the new name that will be given to the uploaded image file." "Új fájl neve | Itt látható a feltöltött kép neve"
"Format of uploaded image | This is the format the uploaded image will have. Choose JPEG for photographic images and PNG for non-photographic images (like drawings, logos, etc)." "Feltöltött kép formázása | A feltöltött kép formátuma. Válaszd a JPEG-et a fotókhoz és a PNG-t egyéb képekhez ( logó, stb. )"
"Format of uploaded image" "Feltöltött kép formátuma"
"JPEG format (for photographic images, 24 bits)" "JPEG kép fotókhoz ( 24 bit )"
"PNG format (for drawings, logos, 8 bits)" "PNG kép ( 8 bit )"
"Upload subdirectory | Defines the directory where to store this new image. You can select an existing directory or type the name of a new directory." "Alkönyvtár feltöltése | Add meg az új kép könyvtárát. Választhatsz meglévő könyvtárat vagy létrehozhatsz egy újat"
"Select" "Válassz"
"RGB hexadecimal color | Sets the hexadecimal number of the exact color you want." "RGB színkód | Add meg a kívánt szín RGB kódját"
"General" "Általános"
"Save/Load configuration" "Konfiguráció mentése / betöltése"
"Load configuration | Load the configuration data from a file." "Konfiguráció betöltése | Konfiguráció betöltése fájlból"
"Load" "Betöltés"
"Save configuration | Save the configuration to a file." "Konfiguráció mentése | Konfiguráció mentése fájlba"
"Save" "Mentés"
"Network" "Hálózat"
"Web connection options" " Web kapcsolat beállítása"
"Proxy host" "Proxy szerver"
"Proxy port" "Proxy port"
"Proxy host name | Define the host name or IP number of the proxy server to be used to download the product images. If you don't need a proxy server to browse the web, leave it empty." "Proxy kiszolgáló neve | A Proxy szerver neve vagy IP címe. Ha nem használsz Proxy szervert, hagyd üresen"
"Web proxy TCP port | Define the TCP port number of the web proxy." "Web proxy TCP port | A TCP port száma"
"Automatically set proxy configuration | Load the proxy configuration from the system configuration." "Automatikus Proxy beállítás | Használjuk a rendszer Proxy beállításait"
"Autoconfigure" "Automatikus beállítás"
"Use web proxy | Enables the use of a web proxy." "Web Proxy használata | Web Proxy használat engedélyezés"
"Use web proxy" " Web Proxy használata"
"When to use the proxy settings | Defines if the proxy settings will be used always, only to contact the server-side script or only when looking for updates." "Mikor használjuk a Proxy beállításokat | Mindig vagy csak a szerver oldali szkript elérésekor, pl.: feltöltéshez"
"HTTP options" "HTTP beállítások"
"Download speed base" "Letöltési sebesség"
"Upload script URL" "A feltöltési szkript ( oscpm1_upload.php ) teljes útvonala"
"HTTP connection timeout" "HTTP kapcsolat időtúllépési korlátja"
"Username" "Felhasználónév ( MySQL adatbázishoz )"
"Password" "Jelszó ( MySQL adatbázishoz )"
"HTTP connection retries" "HTTP kapcsolódás próbálkozásai"
"Download speed base | This value is used only to calculate the estimated download times." "Letöltési sebesség | A letöltés becsült idejét adja meg"
"Upload script URL | Define the URL of the script used to upload images to the OSCommerce directory. Usually the URL is /catalog/oscpm1_upload.php, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." *no-translation-available*
"HTTP connection timeout | How many milliseconds to wait before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "HTTP kapcsolat időtúllépés | Hány ezredmásodpercig várjon, mielőtt abbahagyja a kapcsolódási próbálkozásokat a szerverrel a program"
"Database username | Define the user name to use for connecting to the database server." "Adatbázis felhasználónév | Felhasználónév magadása a MySQL adatbázishoz"
"Database password | Define the password to use for connecting to the database server." "Adatbázis jelszó | Jelszó megadása a MySQL adatbázishoz"
"Store password in configuration | If enabled, the database password is stored in the Registry and in the exported configuration files, which is more convenient but more insecure. If disabled, the database password will be asked every time you connect to the OSCommerce server." "Jelszó mentése | Ha engedélyezed, a program eltárolja a rendszerleíró adatbázisban és az elmentett konfigurációs fájlban a jelszót. Ez biztonsági szempontból kockázatot jelenthet. Ha nem engedélyezed, a program minden csatlakozáskor rákérdez a jelszóra"
"Store password in configuration" "Jelszó mentése a konfigurációs fájlba"
"Log SQL queries to file | Store all SQL queries with timestamps to a file. Use it for debugging purposes." "SQL lekérdezések naplózása | Az SQL lekérdezéseket egy fájlban tárolja időbélyegzővel. Hibakövetéshez ajánlott"
"Log SQL queries to file" "SQL lekérdezések mentése fájlba"
"HTTP connection retries | How many times try to connect before failing the connection to the server-side script server or any other web server." "HTTP kapcsolat időtúllépés | Hány ezredmásodpercig várjon, mielőtt abbahagyja a kapcsolódási próbálkozásokat a szerverrel a program"
"Compress connection | Compress network traffic. This is useful when using remote link connections, not in a LAN. If you change this option, you need to disconnect and connect again." "Kapcsolat tömörítése | Hálózati forgalom tömörítése. Akkor hasznos, ha távoli kapcsolatot használsz, Helyi hálózat esetén NE engedélyezd. A beállítás módosítása a kapcsolat bontása majd újraindítása után lép életbe"
"Compress network traffic" "Hálózati forgalom tömörítése"
"Interface" "Megjelenés"
"Interface options" "Megjelenés beállítások"
"Remember visual position | If enabled, the program will start with the same column and window size as the last time you used it." "Szerkesztő ablak pozíció mentése | Ha engedélyezed, a program a legutolsó szerkesztett mezőre és ablakra ugrik a program következő indításakor"
"Remember windows/columns sizes" "Emlékezzen az ablak beállításokra"
"Hot tracking effect | If enabled, the hot track visual effect will be activeted for the category tree and the product listing." "Kiemelés effekt | Ha engedélyezed, akkor kiemelve látszik az éppen szerkesztett mező és az ehhez tartozó ablak, kategória, stb."
"Hot track effects" "Sor kiemelés effekt"
"Single click product loading | If enabled, the list of product will be downloaded for the selected category. This may be a better option for fast network links. If disabled, you will need to double click the category to download the product list. This may be better for slow network links. " "Egyszeres klikkelés használata | Ha engedélyezed, a termék egy klikkelésre nyílik meg szerkesztésre. Gyors kapcsolat esetén ajánlott. Ha letiltod, a termék két kattintás után nyílik meg szerkesztésre. Ez lassabb hálózati sebesség esetén ajánlott"
"Show products with one click" "Termék szerkesztése/megnyitása egy klikkel"
"Drag and drop | Enable the drag and drop of products from the product list to the category tree, to move groups of products easily between categories." "Fogd és Vidd | Fogd és Vidd engedélyezése termékek, kategóriák áthelyezésére, mozgatására egyik kategóriából a másikba"
"Drag and drop of products" "Termékek \"fogd és vidd\" engedélyezése"
"Use tooltips | If enabled, some options will display a tooltip with additional information when the mouse passes over it." "Eszköztippek használata | A beállításokhoz, szerkesztőmezőkhöz és egyéb elemekhez tartozó gyorstippek megjelenítése"
"Show tooltips." "Gyorstippek mutatása"
"No sound | Disable all warning sounds." "Nincsennek hangok | Minden figyelmeztető hang kikapcsolása"
"Be silent (no sounds)." "Csendes mód ( nincsennek hangok )"
"Drag and drop of images | Enable the drag and drop of images from Windows Explorer to the Product Edit window, to select and upload easily the image files of products." "Fogd és Vidd képekhez | Képek Fogd és Vidd engedélyezése a Windows Intézőből"
"Drag and drop of images" "Képek \"fogd és vidd\" engedélyezése"
"Donwload images automatically | When editing a product, download the image automatically. If disabled, the user will need to press a button to start the downloading of the image. This may be a better option for slow network links." "Képek automata letöltése | A program automatikusan letölti a termék képét a szerverről. Lassú kapcsolat esetén nem ajánlott. Ha nincs engedélyezve, a Kép letöltése gombra kell kattintani a kép letöltéséhez"
"Download images without asking" "Képek letöltése kérdés nélkül"
"Don't allow image caching | If enabled, when downloading the product images, the program will ask the web server/web proxy to provide a fresh version, not a cached one. Enable it if you are getting the same old image even when uploading a new one (this may happen with some web proxies)." "Ne legyen kép gyorsítótár | A program ebben az esetben kényszeríti a szervert, hogy ne a gyorsítótárból töltse a képet.Főleg proxy szerver esetén nyújt megoldást a képek frissítésekor fellépő problémára"
"Download always the most recent image" "A legfrissebb kép letöltése"
"Confirm exiting | Ask the user to confirm the exiting of the program." "Kilépés megerősítése | A program megerősítést kér kilépéskor"
"Confirm exit" "Kilépés megerősítése"
"Show debug web data | Display the answer got from the web server when uploading image files. This is useful only for debugging purposes." "Web adatok hibakövetésének mutatása | Kérések és válaszok mutatása képek feltöltésekor. Hibakövetéskor hasznos"
"Show debug web data" " Web adatok hibakövetésének mutatása"
"Use color stripes in lists | If enabled, the rows of some lists will be displayed in alternate colors for easier reading." "Színek használata a listában | A program színeket használ a könnyebb olvashatósághoz"
"Color stripes in lists" "Színes vonalak a listákban "
"Cache image listings | If enabled, the image filenames and dirnames from the server will be cached, improving the performance of the application when uploading product images." "Kép lista gyórsítótárazás | A kép mappák és fájlnevek gyorsítótárazása a teljesítmény növeléséhez"
"Cache image listings" "Kép listák gyorsítótárazása"
"Center image with a click | When editing a product with multiple images, the clicked image is centered for easy viewing. However this can make more difficult the selection, uploading and reordering of the images." "Kép középre helyezése klikkelésre | Ha a termékhez több kép is tartozik, a kiválasztott kép középen lesz látható. Némileg megnehezíti a képek sorba rendezését"
"Center image with click" "Kép középre igazítása klikkelésre"
"Confirm deletions | Ask the user to confirm every deletion operation." "Törlések megerősítése | Minden törléskor megerősítést kér a program"
"Confirm deletions" "Törlés megerősítése"
"Confirm drag and drop | Ask the user to confirm every drag and drop operation." "Fogd és Vidd megerősítése | Fogd és Vidd esetén megerősítést kér a program"
"Confirm drag and drop" "\"Fogd és vidd\" megerősítése"
"Confirm modifications | Ask the user to confirm every modification attempt." "Módósítások megerősítése | Módosítások esetén esetén megerősítést kér a program"
"Confirm modifications" "Módosítások megerősítése"
"Confirm image uploads | Ask the user to confirm every image upload." "Kép feltöltés megerősítése | Kép feltöltése esetén megerősítést kér a program"
"Confirm image uploads" "Kép feltöltés megerősítése"
"Confirm image deletions | Ask the user to confirm every deletion operation on the product images." "Kép törlés megerősítése | Kép törlése esetén megerősítést kér a program"
"Confirm image deletions" "Kép törlés megerősítése"
"Allow zero price | If enabled, you can enter zero as a valid price for the products." "Nulla ár engedélyezése | A termék ára lehet nulla is"
"Allow zero price" "Nulla ár engedélyezése"
"Allow negative quantity | If enabled, the quantity of a product can be negative." "Negatív ár engedélyezése | A termék árában szereplhet negatív érték"
"Allow negative quantity" "Negatív mennyiség engedélyezése"
"Allow direct editing of image filename | If enabled, the filename of the image can be modified directly, without uploading any file." "Közvetlen fájlnév szerkesztés | A kép neve feltöltés nélkül is módosítható"
"Allow direct editing of image filename" "Kép közvetlenül szerkeszthető"
"Load defaults | Reset the user-interface options to the default values." "Alapértelmezések betöltése | Visszaállítja a beállítások gyári értékeit"
"Load defaults" "Alapértelmezések betöltése"
"Interface 2" "Megjelenés 2"
"Language options" "Nyelv beállítása"
"User interface language" "Program nyelve"
"User interface language | Select the language you want to use for the menus, buttons, and other user interface controls." "Felhasználói felület nyelve | A menük, gombok és egyéb elemek nyelve"
"Font options" "Betűtípus beállítása"
"Font | Define what font to use for the user interface controls." "Betűtípus | A felhasználói felület betűtípusa"
"Font" "Betűtípus"
"Clipboard options" "Vágólap"
"Maximum column size" "Maximális oszlop méret"
"Maximum column size | Set the maximum column size allowed when copying to the clipboard in preformated style. Columns wider than this value will be truncated." "Maximális oszlop méret | Formázott szöveg maximális oszlop szélessége vágólapról való másoláskor. A szélesebb elemek igazításra kerülnek"
"Reports" "Jelentések"
"PDF author" "PDF szerző"
"Reports options" "Jelentés beállítások"
"Edit report | Display the report-editing window to modify the layout and content of the currently selected report." "Jelentés szerkesztése | Megjeleníti a jelentés szerkesztő ablakot a kiválasztott jelentés szerkesztéséhez"
"Edit" "Szerkesztés"
"Available reports | This is the list of available reports." "Elérhető jelentések | Az elérhető jelentések listája"
"Preview | Shows a testing preview of the currently selected report.." "Előnézet | A kiválasztott jelentés előnézetét mutatja meg"
"Preview" "Előnézet"
"Print without preview | If disabled, when requesting a printed report.a preview will be shown first. Otherwise, the report is printed directly to the default printer." "Nyomtatás előnézet nélkül | A jelentés nem mutat előnézetet, hanem az alapértelmezett nyomtatóra lesz küldve"
"Print without preview." "Nyomtatás előnézet nélkül"
"PDF author | The name to set in the Author information of the generated PDFs." "PDF szerzője | A generált PDF fájl szerzője"
"Images" "Képek"
"Image conversion options" "Kép konverziók beállítása"
"Final desired size" "Maximális méret ( szélesség x magasság )"
"X" "X"
"JPEG quality of images" "JPEG minőség"
"Resize images when uploading | If enabled, the images will be resized to thumbnails when uploaded." "Kép átméretezése feltöltéskor | A képek a beállításokban megadott méretre lesznek átméretezve"
"Resize images when uploading" "Kép átméretezése feltöltéskor"
"Enter the prefered final X (horizontal) size of the uploaded images." "Feltöltött kép max szélessége"
"Enter the prefered final Y (vertical) size of the uploaded images." "Feltöltött kép max magassága"
"JPEG quality | Enter the quality of the JPEG conversion. The higher the number, the better the quality but the image size will be higher. The lower the number, the smaller the image, but the quality will be worse. Suggested values for OSCommerce are between 40 and 50." "JPEG minőség | Minél nagyobb a beállított érték annál jobb lesz a kép minősége, de ezzel együtt nő a kép mérete is. A javasolt érték az OsCommerce-hez az 50-es érték."
"Pad images | Only valid if aspect ratio is preserved. If enabled, resized images will be padded to fill the surrounding empty space with a color." "Kép keret | Csak rögzített oldalaránynál érvényes. Az üres részeket kitölti a megadott színnel"
"Pad images" "Kép keretbe helyezése"
"Keep aspect ratio | If enabled, the resized images will keep their original aspect-ratio, avoiding distortion." "Oldalarány rögzítése | A kép torzítás mentesen lesz átméretezve"
"Keep aspect ration" "Oldalarány megtartása"
"Select padding color | Select the color used to pad the resized images." "Keret színe | Átméretezett képeknél a keret színe"
"Color" "Szín"
"Current padding color" "Keret színe"
"Image download options" "Kép letöltés beállítása"
"Images URL" "Képek útvonala"
"OSCommerce product images URL | Define the URL from where the images of products can be downloaded. Usually the directory is /catalog/images, but may vary depending on the configuration of OSCommerce." "OSCommerce kép mappája | Ez alapértelmezettként a /catalog/images mappa, de egyénileg is definiálható az OSCommerce admin felületén"
"External modules" "Külső modulok"
"Module connection timeout" "Modul kapcsolat időtúllépés"
"Module connection retries" "Modul kapcsolat ismétlése"
"Module connection timeout | How many milliseconds to wait before retrying the connection to the external module." "Modul kapcsolat időtúllépés | Hány ezredmásodpercig várjon a modulhoz való újrakapcsolódás előtt"
"Module connection retries | How many attempts to do if the connection to the external module fails." "Modulhoz kapcsolódások száma | Hányszor próbáljon meg kapcsolódni a modulhoz"
"Module options" "Modul beállítások"
"Delete module configuration | Delete the module configuration." "Modul beállítás törlése | Törli a modul beállításait"
"Delete" "Törlés"
"Available modules | This is the list of available modules already configured." "Elérhető modulok | A korábban beállított modulok listája"
"Edit module configuration | Edit the module configuration." "Modul beállítások szerkesztése | A modul beállításait módosíthatjuk"
"Add module configuration | Add a new module." "Új modul hozzáadása | Új modul hozzáadása"
"Add" "Hozzáadása"
"Module name" "Modul neve"
"Executable file" "Végrehajtható fájl"
"Module parameters" "Modul paraméterek"
"Module TCP port" "Modul TCP portja"
"Index data (data to send)" "Adat index (adat küldés)"
"Result data (data returned)" "Eredmény (fogadott adat)"
"Module name | Defines the common name used to identify this module." "Modul neve | A modul azonosítására szolgáló név"
"Command line / hostname | Defines the command line and arguments to be used when invoking the module. If the module is a remote module, it defines the remote IP address. For example, c:\\\\modules\\\\mod.exe param1 param2 param3 param4." "Parancssor / kiszolgálónév | A parancsor tulajdonságait állítja be a modul számára. Ha a modul nem helyi hálózaton van, az IP címet is be lehet állítani. Például: c:\\\\modulok\\\\mod.exe érték1 érték2 érték3 érték4"
"Browse for file | Browse to select the executable file to be called when running the module." "Fájl keresése | Válasszuk ki a végrehajtandó fájlt, amit a modul hív meg futtatáskor"
"Module parameters | Parameters to be used when running the module." "Modul paraméterek | A modul az itt megadott paraméterekkel fog futni"
"Module TCP port | Define the TCP port to use to connect with the module." "Modul TCP port | A modul az itt megadott porton fog kapcsolódni"
"Just run | Just run the program, do not wait for it to finish." "Futtatás azonnal | A program futtatása azonnal, ne várjon a befejezésig"
"Just run" "Futtatás azonnal"
"For selected records only | The module is only available if there are selected products records." "Csak kiválasztott rekordokhoz | A modul csak megadott rekordok esetén fusson le"
"For selected records only" "Csak kiválasztott rekordokhoz"
"Module is remote | If enabled, the software will not try to launch a local module but it will try to connect to a module in a remote computer. If this option is enabled, the Command Line-Hostname will be interpreted as an IP address." "A modul távoli | Ha engedélyezed, a program nem a helyi modult indítja, hanem megpróbál kapcsolódni a távoli számítógéphez. A Parancssor-Kiszolgálónév mint IP cím lesz lefordítva"
"Remote" "Távelérés"
"Index data | Defines what field to use as index. This means: what data will be send to the module to identify the product." "Adatok indexelése | Melyik mező legyen az indexelés alapja. A modul ezt a mezőt fogja használni a termék azonosításához"
"Result data | Defines what field the resulting data belongs to. This means: what data will return the module." "Eredmény adatok | Melyik mezőhöz tartozzon az eredmény. A modul ebből a mezőből fogja az adatokat küldeni"
"Currency name" "Pénznem neve"
"Currency code (ISO 4217)" "Pénznem kód (ISO 4217)"
"Left symbols" "Jobboldali szimbólum"
"Right symbols" "Baloldali szimbólum"
"Decimal separator" "Tizedes vessző"
"Thousands separator" "Ezres elválasztó"
"Decimal places" "A tizedes vessző helye"
"Value" "Érték"
"Currency name | The common (non-abbreviated) name of the currency." "Pénznem neve | A pénznem közös neve"
"Currency left symbols | Characters or symbols to use to the left when displaying numbers with this currency," "Pénznem bal oldali jele | A pénznem az érték előtt jelenik meg"
"Currency right symbols | Characters or symbols to use to the right when displaying numbers with this currency," "Pénznem jobb oldali jele | A pénznem az érték után jelenik meg"
"Decimal separator | Character to separate the integer from the fractional part of a price." "Tizedes vessző | Az ár tört részét választja el ( például az eurót az euró centtől )"
"Thousands separator | Character to separate every three digits of the integer part of a price." "Ezres elválasztó | Az ezres egészeket választja el"
"Decimal places | How many digits to allow after the decimal separator." "Tizedesek | Mennyi tört érték engedélyezett a tizedes jegy után"
"Currency value | What is the value of the this currency. The price of each product is multiplied by this value when displaying it to the user." "Pénznem értéke | Például ha az alapértelmezett forint értéke 1,00, az euróé 250,00, akkor az angol nyelvű ár 250 forint esetén 1 euró lesz"
"Example of this currency formatting." "A pénznem kiírásának mintája"
"Currency code | The abbreviated code of this currency. Usually you can use the three-letters ISO 4217 code." "Pénznem kódja | Az ISO 4217-es kódtábla szerinti szabvány szerinti háromjegyű betű. A magyar forint jele a HUF"
"Available currencies | List of the currencies available in the osCommerce store." "Elérhető pénznemek | Az OSCommerce-ben elérhető pénznemek listája"
"Add currency | Add a new currency." "Pénznem hozzáadása | Új pénznem hozzáadása"
"Edit currency | Edit the currency data." "Pénznem szerkesztése | A pénznem tulajdonságainak beállítása"
"Delete currency | Delete the currency from the store." "Pénznem törlése | Törli a pénznemet az adatbázisból"
"Update all exchange rates | Download the current exchange rate of all currencies from an online source." "Minden átváltási érték frissítése | Az összes átváltási érték letöltése"
"Update all exchange rates" "Minden árfolyam frissítése"
"Set as default currency | Set the currency as the default for the product prices. Please note that product values will not be changed, only the displayed currency.." "Beállítás alapértelmezett pénznemnek | Csak a megjelenített pénznem változik, a megadott értékek nem"
"Set as default" "Beállítás alapértelmezettnek"
"Currency updating list | This list shows the current and updated values of the currencies. Each currency is marked as Equal (the currency does not need updating), Different (the currency will be updated), Unknown (the currency value was not found) and Error (an error ocurred while retrieving its value)." "Pénznem frissítési lista | Megjeleníti a jelenlegi és a frissített értékeket. Minden pénznem négyféle képpen lehet megjelölve: Egyenlő = nem kell frissíteni, Eltérő = az érték frissítésre kerül, Ismeretlen = nem található az érték, Hiba = hiba az érték letöltésekor"
"Confirm | Press to accept the updating changes." "Megerősítés | Változások megerősítése"
"Confirm" "Megerősítés"
"License | By using this software you are bound to this software license." "Licensz | A program használatával elfogadod a licensz szerződést"
"Connection status | Current status of the connection" "Kapcsolat állapota | Megjeleníti a kapcsolat adott állapotát"
"Connect" "Kapcsolódás"
"Disconnect" "Kapcsolat bontása"
"Configure" "Beállítások"
"Exit" "Kilépés"
"Language of products | Choose the language of the products to shown in the product list." "A webáruház nyelve | Melyik telepített nyelven jelenjen meg a katalógus"
"Add category" "Kategória hozzáadása"
"Rename category" "Kategória átnevezése"
"Delete category" "Kategória törlése"
"Refresh product list" "Termék lista frissítése"
"Search" "Keresés"
"Add product" "Termék hozzáadása"
"Edit product" "Termék szerkesztése"
"Delete product" "Termék törlése"
"Delete products" "Termékek törlése"
"Export selected products" "Kiválasztott termékek exportálása"
"Print selected products" "Kiválasztott termékek nyomtatása"
"Start the quick search" "Gyors keresés indítása"
"Quick search | Type any word to look for it in the model, name or description of the products." "Gyors keresés | Keresés bármely szóra a termék leírásában, nevében vagy modell számában"
"Database" "Adatbázis"
"Configuration..." "Beállítások..."
"Catalog" "Katalógus"
"Refresh category list" "Kategória lista frissítése"
"Search product..." "Termék keresése..."
"Add manufacturer" "Gyártó hozzáadása"
"Rename manufacturer" "Gyártó átnevezése"
"Delete manufacturer" "Gyártó törlése"
"Manage currencies" "Pénznemek kezelése"
"Products" "Termék"
"Copy product record" "Termék rekordjának másolása"
"Paste product record" "Termék rekordjának beillesztése"
"Select all products" "Összes termék kiválasztása"
"Copy selected products" "Kiválasztott termék másolása"
"Copy selected products as text" "Kiválasztott termék másolása mint szöveg"
"As preformatted text" "mint formázott szöveg"
"Export products list..." "Termékek listájának exportálása"
"Print selected products to PDF" "Kiválasztott termékek nyomtatása PDF-be"
"Tools" "Eszközök"
"Backup database" "Adatbázis biztonsági mentése"
"Display fullscreen" "Teljes képernyő"
"SQL log file" "SQL napló fájl"
"PHP server info" "PHP szerver infó"
"Help" "Segítség"
"Check for updates" "Program frissítés keresése"
"Visit our website" "Látogasd meg a program honlapját"
"Visit the web forums" "Web fórum felkeresése"
"License" "Licensz"
"About..." "A programról..."
"Change feature" "Tulajdonságok beállítása..."
"Change availability" "Elérhetőség beállítása"
"Available" "Raktáron / Rendelhető"
"Not available" "Kifogyott / Nem rendelhető"
"Change price" "Ár beállítása"
"Change special price" "Kiemelt ár beállítása"
"Change quantity" "Mennyiség beállítása"
"Change category" "Kategória beállítása"
"Change manufacturer" "Gyártó beállítása"
"Change model" "Modell beállítása"
"Change weight" "Súly beállítása"
"Expand this category" "Kategória kibontása"
"Collapse this category" "Kategória becsukása"
"Expand all categories" "Összes kategória kibontása"
"Collapse all categories" "Összes kategória összecsukása"
"General product data" "Termék általános adatai"
"Weight" "Súly"
"Special price" "Kiemelt ár"
"Price (net)" "Nettó Ár"
"Quantity" "Mennyiség"
"Model" "Modell"
"Manufacturer" "Gyártó"
"Category" "Kategória"
"Tax class" "Adó osztály"
"Availability date" "Elérhető innentől"
"Creation date" "Adatbázisba kerülés"
"Modification date" "Módosítás dátuma"
"Price (gross)" "Bruttó Ár"
"Product category | Enter the category of the product. If you left this option empty, the product will not be assigned to any category. The product will be available by searching in OSCommerce, but it won't be found by navigating the categories." "Termék kategória | Ha üresen marad, a termék kereshető lesz, de nem lesz besorolva kategóriába, így a kategória menüből nem lesz elérhető"
"Product manufacturer | Set the manufacturer of the product." "Gyártó | A termék gyártójának beállítása"
"Product model | Enter the model of the product. You can use letters and numbers." "Modell | A termék modell száma. Használhatsz számot és betűt is"
"Quantity on stock | Enter the quantity of this product available on stock." "Mennyiség | Az elérhető mennyiség a termékből"
"Net price | Price before taxes (gross price - taxes)." "Nettó ár | A termék ára adó nélkül"
"Product special offer price | You can enter a special offer price for this product." "Kiemelt ár | Például árleszállítás, stb."
"Product weight | Enter the weight of the product." "Súly | A termék súlya"
"Is the product for sale? | Set if the product is available or not for sale." "Eladó? | A termék megvásárolható vagy nem"
"Tax class | Select the tax class that will be applied to the product." "Adó osztály | A termék adóbesorolása"
"Currency used to store this value." "A használt érték pénzneme"
"Availability date | Set the date the product will be available for sale." "Elérhetőség dátuma | Amikortól a termék elérhető. pl.: 2007-01-30"
"Creation date | Shows the date the product record was created." "Létrehozás dátuma | A termék ekkor került az adatbázisba"
"Modification date | Shows the date the product record was last modified." "Módosítás dátuma | Az utolsó módosítás dátuma"
"Gross price | Price after taxes (net price + taxes)." "Bruttó ár | A termék ára adóval terhelve"
"Product description" "Termék leírás"
"Name" "Név"
"Description" "Leírás"
"URL" "Hivatkozás"
"Viewed" "Ráklikkelve"
"Product name | Enter the product name. Avoid using HTML tags." "A termék neve | Ne használj HTML elemeket"
"Product description | Enter the description of the product for this language. You can enter HTML tags if desired." "Termék leírás | A termék leírása a kiválasztott nyelven. HTML elemeket is használhatsz"
"Product's site URL | Enter the URL of the manufacturer site of this product." "Termék honlapja | A termék gyártójának honlapja"
"Viewed | How many times this product has been viewed in this language." "Megtekintve | Hányszor tekintették meg a terméket ezen a nyelven"
"Strip HTML tags | Deletes the HTML code in the Name and Description fields." "HTML elemek eltávolítása | Törli a HTML elemeket a leírás és a név mezőből"
"Strip HTML" "HTML kód eltávolítása"
"Product image" "Termék képe"
"Clear the image list cache." "Képlista gyorsítótár ürítése"
"Estimated download time for a dialup connection." "Becsült letöltési idő betárcsázós kapcsolatnál"
"Image dimensions and file size." "Kép kiterjedése és fájlmérete"
"Download product image | Press to download the image from the web server." "Termék képének letöltése a szerverről"
"Download image" "Kép letöltése"
"Stop download | Press to stop the downloading of the image from the web server." "Letöltés megállítáa | Kép letöltésének megállítása a szerverről"
"Stop dowload" "Letöltés megállítása"
"Delete product image | Press to delete the image file from the web server and to clear the image filename from the product record." "Termék képének törlése | Törli a képet a szerverről és a kép nevét az adatbázisból"
"Delete image" "Kép törlése"
"Upload product image | Press to upload an image file to the web server." "Termék képének feltöltése | Képet tölt fel a szerverre"
"Upload image" "Kép feltöltése"
"DEBUG | This frame contains the latest response from the web server." "HIBAKÖVETÉS | A szerver válaszait jeleníti meg egy ablakban"
"Select product image | Press to select an image file already available in the web server." "Válassz képet | Válassz egy képet a szerver képfájljai közül"
"Select image" "Válassz képet"
"File name of image | Enter the URL of the product's image." "Kép fájlneve | A termék képének útvonala"
"File name of image." "Kép fájlneve"
"Unlink product image | Press to clear the image filename from the product record. The image file will not be deleted.from the web server." "Kép leválasztása | A képet leválasztja a termékről, de a szerverről nem kerül törlésre"
"Unlink image" "Kép leválasztása termékről"
"Download all images | Press to download all images at the same time." "Minden kép letöltése | Az összes képet egyszerre tölti le"
"Download all images" "Összes kép letöltése"
"Disable this debug listing" "Hibakövetés listázás tiltása"
"Click to cancel the process..." "Klikkelj a folyamat felfüggesztéséhez..."
"Cancel" "Mégsem"
"Confirm | Press to accept the synchronization changes." "Megerősítés | Megerősítés a szinkronizálás megváltoztatásához"
"Module execution information | Show the information data given by the executed module." "Modul végrehajtásának információi | A végrehajtott modul információit mutatja meg"
"Synchronization list | This list shows the matching, not matching and unchanged items requested to the external module." "Szinkronizálási lista | Lista a külső modul találatairól és a nem változtatott elemkről"
"Copy list to clipboard" "Lista másolása a vágólapra"
"Copy different records to clipboard" "Eltérő rekordok másolása a vágólapra"
"Copy equal records to clipboard" "Azonos rekordok másolása a vágólapra"
"Copy unknown records to clipboard" "Ismeretlen rekordok másolása a vágólapra"
"Copy not allowed records to clipboard" "Nem hozzáférhető rekordok másolása a vágólapra"
"Product category | Set to restrict the search to products in a given category." "Termék kategória | A megadott kategóriában való keresés korlátozásai"
"Product manufacturer | Set to restrict the search to products from a given manufacturer." "Gyártó | A megadott gyártók között való keresés korlátozásai"
"Product model | Set to search based on the model string. You can use incomplete strings. For example, P132 would match SWP132-9." "Modell | A megadott modellek között való keresés korlátozásai"
"Product name | Set to search based on the product name. You can use incomplete strings. For example, RADIO would match PORTABLE RADIO WITH AM/FM." "Termék név | A megadott nevek között való keresés korlátozásai"
"Product description | Set to search based on the product description. You can use incomplete strings." "Leírás | A megadottleírások között való keresés korlátozásai"
"Search based on special price | You can set it to search only those products with or without special price." "Keresés kiemelt ár alapján | Beállíthatod, hogy csak kiemelt árat tartalmazó termékekben keressen, vagy csak amelyek nem tartalmaznak kiemelt árat"
"Search based on special price" "Keresés: kiemelt ár"
"No matter the special price" "Kiemelt ár figyelmen kívül hagyása"
"Only those without special price" "Csak kiemelt ár nélkül"
"Only those with special price" "Csak kiemelt árral"
"Search based on image | You can set it to search only those products with or without an image. Note that this option will not check if the image actually exist on the web server." "Keresés kép alapján | Csak képpel rendelkező vagy csak kép nélküli termékek között keres. Ez a beállítás nem ellenőrzi a kép létezését a szerveren"
"Search based on image" "Keresés kép alapján"
"No matter the image" "Kép figyelmen kívül hagyása"
"Only those without image" "Csak kép nélkül"
"Only those with image" "Csak képpel"
"Search based on availability | You can set it to search only available or unavailable products." "Keresés elérhetőség alapján | Keresés a termék elérhetőségei alapján"
"Search based on availability" "Keresés elérhetőség alapján"
"No matter the availability" "Elérhetőség figyelmen kívül hagyása"
"Only those not available" "Csak ami nem elérhető"
"Only those available" "Csak ami elérhető"
"SQL Log | This is the conent of the SQL log file." "SQL napló | Az SQL naplófájl tartalma"
"Clear" "Tisztítás"
"Memory usage:" "Memória használat:"
"About " "A programról: "
"To be used with" "Detektált osCommerce verzió:"
"Language files translated by" "A nyelvi fájlt fordította: lecroix@freemail.hu"
"Connected store:" "Kapcsolódás"
"Detected osCommerce extensions:" "Észlelt osCommerce kiterjesztések:"
"Detected osCommerce database tables:" "Észlelt osCommerce kiterjesztések:"
"Upload product image" "Termék képének feltöltése"
"Image files" "Képfájlok"
"All files (*.*)" "Minden fájl (*.*)"
"Uploading image file..." "Képfájl feltöltése..."
"Choose a color..." "Válassz színt"
"Settings of " "A program beállításai:"
"Do you want to contribute with a translation in your native language?" "Le szeretnéd fordítani a programot az anyanyelvedre?"
"It is very easy, and you don't have to be a programmer to do it." "Ehhez nem kell programozónak lenned."
"Please visit the website for more information." "Keresd fel a honlapunkat a további információkhoz"
"For all web connections" "Minden webkapcsolathoz"
"For OSCPM script only" "Csak a program szerver szkriptjéhez ( oscpm1_upload.php )"
"To check updates only" "Csak a program frissítéshez"
"Configuration files" "Konfigurációs fájlok"
"Saving configuration file..." "Konfigurációs fájl mentése..."
"Loading configuration file..." "Konfigurációs fájl betöltése..."
"Cannot find the proxy settings automatically." "Nem tudtam a proxy beállításokat észlelni"
"The font will change until you restart the application." "A betűtípus beállítások a program újraindulása után lépnek életbe"
"Error while editing report" "Hiba a jelentés szerkesztése közben"
"Test data" "Teszt adat"
"Are you sure you want to delete this module configuration?" "Biztosan töröljük ezt a modul konfigurációt?"
"Executable files" "Végrehajtható fájlok"
"Choosing module file..." "Modul fájl kiválasztása..."
"Missing or wrong data." "Elveszett vagy rossz adat"
"Module configuration" "Modul konfiguráció"
"Currency configuration" "Pénznem beállítás"
"The currency value cannot be zero." "Pénznem nem lehet nulla"
"The currency name cannot be empty." "Pénznem neve nem lehet üres"
"The currency code cannot be empty." "Pénznem kódja nem lehet üres"
"Currencies management" "Pénznem kezelés"
"Are you sure you want to delete this currency?" "Biztosan töröljük ezt a pénznemet"
"This currency is the default currency. It cannot be deleted." "Ez az alapértelmezett pénznem - nem törölhető"
"Are you sure you want to change this currency?" "Biztosan megváltoztassuk ezt a pénznemet?"
"Getting exchange rates..." "Árfolyamok fogadása..."
"Loading currency list..." "Pénznem lista betöltése..."
"There was an error while downloading the exchange rates from the server." "Probléma az árfolyamok letöltése közben"
"Are you sure you want to set this currency as the default?" "Beállítsuk ezt a pénznemet alapértelmezettnek"
"Currency update confirmation" "Pénznem frissítés megerősítése"
"Currency" "Pénznem"
"Old value" "Régi érték"
"New value" "Új érték"
"Yes" "Igen"
"No" "Nem"
"Superb quality" "Kíváló"
"Good quality" "Jó"
"Normal quality" "Átlagos"
"Average quality" "Elfogadható"
"Bad quality" "Rossz"
"License of " "Licensz"
"Connecting to database..." "Csatlakozás az adatbázishoz..."
"Enter the database password" "Add meg az adatbázis jelszavát"
"Detecting extensions..." "Kiterjesztések észlelése..."
"Connecting..." "Csatlakozás..."
"There was an error while trying to get the PHP configuration from the server." "Probléma a PHP konfiguráció letöltése közben"
"Loading configuration list..." "Konfigurációs fájl betöltése..."
"Loading language list..." "Nyelvi lista betöltése..."
"Loading category list..." "Kategóriák betöltése..."
"Loading manufacturers list..." "Gyártók betöltése..."
"Loading taxes list..." "Adók listájának betöltése..."
"Rendering..." "Igazítás..."
"There was an error while trying to get the osCommerce addons list." "Probléma az osCommerce kiegészítőinek letöltése közben"
"Disconnecting..." "Szétkapcsolás..."
"ID" "ID"
"Price" "Ár"
"Image" "Kép"
"products" "Termék"
"???" "????"
"Mem:" "Memória használat:"
"There was an error while loading the category list." "Hiba a képek listázásakor"
"There was an error while loading the manufacturers list." "Hiba a képek listázásakor"
"There was an error while loading the languages list." "Hiba a képek listázásakor"
"There was an error while loading the product list for this category." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"There was an error while loading the tax list." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"DEFAULT" "ALAPÉRTELMEZETT"
"There was an error while loading the configuration list." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"Loading product list..." "Termék lista betöltése..."
"Loading product list." "Termék lista betöltése"
"Searching product..." "Termék keresése..."
"Do you really want to update this product?" "Frissítsék ezt a terméket?"
"Updating product data..." "Termék adatainak frissítése..."
"Preparing update query..." "SQL frissítés előkészítése"
"Deleting general product data..." "Termék általános adatainak törlése..."
"There were errors while trying to delete one or more product images." "Probléma egy vagy több termék törlése közben"
"Adding product record..." "Termék rekord hozzáadása..."
"Updating availability..." "Elérhetőség frissítése..."
"Type the new price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Írd be az új árat (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change price for products" "Termékek árának beállítása"
"Change price for product " "Termék árának beállítása"
"Updating prices..." "Ár frissítése..."
"Zero value not allowed." "A termék ára nem lehet nulla"
"Type the new special price (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%, 0 to disable):" "Írd be az új kiemelt árat (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change special price for products" "Termékek kiemelt árának beállítása"
"Change special price for product " "Termék kiemelt árának beállítása"
"Updating special prices..." "Kiemelt ár frissítése..."
"Type the new quantity (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):" "Írd be az új mennyiséget (xxx, -xxx, +xxx, -xxx%, +xxx%):"
"Change quantity for products" "Termékek mennyiségének beállítása"
"Change quantity for product " "Termék mennyiségének beállítása"
"Updating quantity..." "Mennyiség frissítése..."
"Negative value not allowed." "Nem lehet negatív érték"
"Select the new manufacturer:" "Válassz új gyártót:"
"Change manufacturer for products" "Termékek gyártójának beállítása"
"Change manufacturer for product " "Termék gyártójának beállítása"
"Updating manufacturer..." "Gyártó frissítése..."
"Select the new category:" "Válaszd ki az új kategóriát:"
"Change category for products" "Termékek kategóriájának beállítása"
"Change category for product " "Termék kategóriájának beállítása"
"Updating category..." "Kategória frissítése..."
"Do you want to move these products to category " "Áthelyezzük ezeket a termékeket ebbe a kategóriába:"
"Change model for product " "Termék modelljének beállítása"
"Type the new model:" "Új modell:"
"Updating model..." "Modell frissítése..."
"Change weight for product " "Termék súlyának beállítása"
"Type the new weight:" "Írd be az új súlyt:"
"Updating weight..." "Súly frissítése..."
"THIS IS A SPECIAL DEBUG-VERSION. Use it only to report crashes and fatal errors. DO NOT DISTRIBUTE. The full open-source version can be found in the website." "KÜLÖNLEGES HIBAKÖVETŐ VERZIÓ. Csak végzetes hibák esetén használd. A forráskód megtalálható a honlapomon"
"Do you really want to quit the " "Tényleg kilépsz a programból: "
"Do you really want to delete the selected products?" "Tényleg töröljük a kiválasztott terméket?"
"Deleting product..." "Termék törlése..."
"Saving product..." "Termék mentése..."
"Product ID" "Termék ID"
"Category ID" "Kategória ID"
"Category name" "Kategória neve"
"Manufacturer ID" "Gyártó ID"
"Manufacturer name" "Gyártó neve"
"Product name" "Termék neve"
"Text record files" "Szöveges rekord fájlok"
"Exporting product list..." "Termék lista exportálása..."
"Error while exporting product list" "Probléma a terméklista exportálása közben"
"Error while printing product list" "Probléma a terméklista nyomtatása közben"
"Acrobat Reader files" "Acrobat Reader fájlok"
"Printing product list to PDF..." "Termék lista nyomtatása PDF-be..."
"Printing to PDF" "Nyomtatás PDF-be"
"Type the subject of the PDF file:" "Írd be a PDF fájl tárgyát:"
"Change date" "Dátum beállítása"
"Times viewed" "Ennyiszer nézték"
"Do you really want to delete this category?" "Tényleg töröljük ezt a kategóriát"
"Deleting category record..." "Kategória rekord törlése..."
"Add new category" "Új kategória hozzáadása"
"Enter the name of the new category and its translations." "Add meg az új kategória nevét"
"Adding category record..." "Kategória rekord hozzáadása..."
"Enter the new name of the category and its translations." "Írd be az új kategória nevét és fordításait"
"Getting single category data..." "Egyszerű kategória adatok fogadása..."
"Do you really want to update this category name?" "Tényleg frissítsük a kategória nevét?"
"Updating category record..." "Kategória rekord frissítése..."
"Updating category record.." "Kategória rekord frissítése."
"Adding category record.." "Kategória rekord hozzáadása"
"Adding category descriptions.." "Kategória leírás hozzáadása"
"Searching parent category.." "Szülő kategória keresése"
"Moving categories from category.." "Kategóriák áthelyezése ebből a kategóriából"
"Deleting category record.." "Kategória rekord törlése"
"Deleting category descriptions.." "Kategória leírások törlése"
"Moving products from category.." "Termékek áthelyezése ebből a kategóriából"
"Checking for updates..." "Frissítések keresése..."
"There is a new version available. Do you want to download it?" "Már elérhető az újabb verzió. Letöltöd most?"
"There is not a new version available." "A legfrissebb verziót használod"
"Cannot contact the software website. Check your network connection and proxy settings." "Nincs kapcsolat a program honlapjával. Ellenőrizd a hálozati kapcsolatokat és a Proxy-t"
"Add new manufacturer" "Új gyártó hozzáadása"
"Type the name of the new manufacturer (avoid using HTML tags):" "Írd be a gyártó nevét. Ne hasznájl HTML elemeket"
"Adding manufacturer record..." "Gyártó rekord hozzáadása..."
"Adding manufacturer data..." "Gyártó adat hozzáadása..."
"Adding manufacturer extra data..." "Gyártó extra adat hozzáadása..."
"Select the manufacturer to rename:" "Válassz gyártót az átnevezéshez:"
"Edit the name of the manufacturer (avoid using HTML tags):" "Gyártó nevének szerkesztése. Ne használj HTML elemeket"
"Do you really want to update this manufacturer name?" "Tényleg frissítsük a gyártó nevét?"
"Updating manufacturer record..." "Gyártó rekordjának frissítése..."
"You must select a valid manufacturer." "Érvényes gyártót kell választani!"
"Select the manufacturer to delete (all products by this manufacturer will be reassigned to a null manufacturer):" "Gyártó törlése. ( Minden ehhez kapcsolódó termék beállítása semmire )"
"Do you really want to delete this manufacturer?" "Tényleg töröljük a gyártót?"
"Deleting manufacturer record..." "Gyártó rekordjának törlése..."
"Do you really want to download a database backup of the store?" "Letöltsük az adatbázis egy másolatát?"
"This operation may take a few minutes." "A művelet eltarthat néhány percig"
"Getting database backup..." "Adatbázis biztonsági másolatának készítése"
"Backup files" "Háttérmásolat fájlok"
"Saving database backup..." "Adatbázis biztonsági másolatának mentése..."
"There was an error while trying to request a backup to the server." "Probléma az adatbázis biztonsági másolatának készítése közben"
"Adding currency record..." "Pénznem rekord hozzáadása..."
"Deleting currency record..." "Pénznem rekord törlése..."
"Updating currency record..." "Pénznem rekord frissítése..."
"There was an error while loading the database table names." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"I will continue as normal." "Normál módban folytódik a program"
" bytes" "byte"
"There was an error while trying to connect to the server-side script." "Probléma a szerver-oldali szkript elérése közben"
"Please check it is installed and check your proxy settings." "Ellenőrizd, hogy telepítve van és jók a Proxy beállítások"
"General script error." "Általános szkript hiba"
"The script failed and could not even report the error." "A szkript hibát jelzett és nem tud hibakódot küldeni"
"There was an error while trying to connect to the web file." "Hiba a web-fájl elérésekor"
"This could be a temporary failure in the web server. Please, try later." "Átmeneti hiba a szerverrel. Próbálkozz később"
"But also could be a misconfiguration; please check your proxy settings." "Ez helytelen beállítás lehet; ellenőrizd a proxy beállításokat"
"Integrity check failed, the returned data was corrupted." *no-translation-available*
"The version of the server-side script is wrong." "A szerver-oldali szkript nem megfelelő verziójú"
"The server image directory cannot be found." "Nem találom a szerver kép könyvtárát"
"The password is not correct." "Rossz jelszó"
"There has been an error while trying to get the server password." "Hiba a szerver jelszóval"
"The server has blocked any connection from this IP address after too many login failures." "A szerver blokkolt minden kapcsolatot erről az IP címről túl sok rossz felhasználónév/jelszó hiba miatt"
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script." "Hiba a szerver oldali szkriptben: nem tud csatlakozni a mysql adatbázishoz"
"The requested file cannot be found." "A kért fájl nem található"
"There has been an error deleting the file (the file was not deleted)." "Hiba a fájl törlése közben. A fájl nem lett törölve"
"There has been an error deleting the file." "Hiba a fájl törlésekor"
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file was not found)." "Hiba a fájl feltöltésekor. A feltöltött fájl nem található"
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file could not be moved)." "Hiba a fájl feltöltésekor. A fájl nem mozgatható"
"There has been an error while uploading the file (the uploaded file already exists)." "Hiba a fájl feltöltésekor. A fájl már létezik"
"There has been an error while uploading the file." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the remote server did not answered)." "Hiba az átváltások letöltésekor. A szerver nem válaszol"
"There has been an error while trying to get the exchange rates (the currency code is invalid)." "Hiba az átváltások letöltésekor. A pénznem érvénytelen"
"There has been an error while trying to get the exchange rates (no currency code was specified)." "Hiba az átváltások letöltésekor. Nincs kiválasztott pénznem kód"
"Empty database query." *no-translation-available*
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (PHP has not support for MySQL)." "Hiba a szerver oldali szkriptben: nem tud csatlakozni a mysql adatbázishoz"
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (cannot find database parameters in the server)." "Hiba a szerver oldali szkriptben: nem tud csatlakozni a mysql adatbázishoz"
"There has been an error while trying to connect the database from the server-side script (the database link was lost)." "Hiba a szerver oldali szkriptben: nem tud csatlakozni a mysql adatbázishoz"
"Error in SQL query." *no-translation-available*
"Unknown error." "Ismeretlen hiba"
"The name of the product is missing." "A termék neve hiányzik"
"The quantity of the product cannot be negative." "A termék mennyisége nem lehet negatív"
"The price of the product is missing." "A termék ára hiányzik"
"Downloading image..." "Kép letöltése..."
"Converting image..." "Kép konvertálása..."
"secs" "másodperc"
"kbps" "kilobit/másodperc"
"k" "k"
"Double-click to show full-size image..." "Klikkelj duplán a teljes mérethez"
"Deleting image..." "Kép törlése..."
"There was an error while deleting the file." "Hiba a fájl törlésekor"
"Getting list of directories..." "Könyvtárak listájának fogadása"
"There was an error while downloading the image directory listing." "Hiba a képkönyvtár letöltésekor"
"Deleting old image..." "Régi kép törlése..."
"Uploading image..." "Kép feltöltése..."
"There was an error while uploading the file." "Hiba a fájl feltöltésekor"
"There was an error while deleting the old image." "Hiba a régi kép törlésekor"
"The product image has been changed but the product record has not been updated." "A termék képe változott, de a rekordot nem lehet frissíteni"
"Getting image list..." "Képek listájának fogadása..."
"There was an error while downloading the images listing." "Hiba a képek listázásakor"
"Select the image image..." "Válassz képet..."
"Select the image for the product:" "Válaszd ki a termék képét:"
"There was an error while getting image files list." "Hiba a képlista fájl letöltésekor"
"PHP configuration on server" "A szerver PHP konfigurációja"
"Click to close..." "Klikkelj a bezáráshoz"
"Connecting to module..." "Kapcsolódás a modulhoz"
"Exchanging with module..." "Átváltás modul segítségével..."
"Disconnecting from module..." "Lekapcsolódás a modulról..."
"Done with the module." "A modul befejezte a futást"
"Module error!" "Modul hiba!"
"Synchronization with external module" "Szinkronizálás a külső modullal"
"Index value" "Index érték"
"Updating products database..." "Termékek adatbázisának frissítése..."
"Done updating database." "Adatbázis frissítése kész"
"Unknown sync product" "Ismeretlen szinkronizált termék"
"Unchanged sync product" "Nem változtatott szinkronizált termék"
"Different sync product" "Eltérő szinkronizált termék"
"Invalid sync product" "Érvénytelen szinkronizált termék"
"Search product" "Termék keresése"
"SQL query log" "SQL lekérdezési napló"
"lines" "Sor"
 
 
NA fum/lmd: 2007.07.15
Copyright ©1994-2019 by Mario A. Valdez-Ramírez.
no siga este enlace / do not follow this link